Καλλιτέχνες

Ιλισιώτες Ψάλτες

Σοπράνο

Ὁ Χορὸς Ψαλτῶν ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ ἀποτελεῖ τὴν κύρια φανέρωση τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ ἱ. ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων. Ὁ Χορὸς αὐτὸς συγκροτεῖται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς Σχολῆς -οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι φοιτητὲς (ἑλληνες καὶ ξένοι) στὸ Παν/μιο Ἀθηνῶν- καὶ ψάλλει τακτικὰ στις Κυριακάτικες ἀκολουθίες στὴν Ἁγία Μαρίνα. Ὁ ἴδιος χορὸς διευρυνόμενος καὶ μὲ ἀποφοίτους καὶ ἄλλους φίλους ψάλτες πραγματοποιεῖ ἢ συμμετέχει συχνότατα σὲ ἐκδηλώσεις συναυλιακοῦ ἢ λατρευτικοῦ χαρακτήρα.

Χοράρχης καὶ διδάσκαλος ο Γρηγόριος Ἀναστασίου